Skip links

Snimljeno 150km lokalnih puteva u opštini Arilje

U okviru projekta “Upravljanje javnom svojinom – u cilju uvećanja prihoda, odgovornosti i transparentnosti javne uprave i unapređenja ekonomskih uslova i poslovnom okruženju“ izvršeno je snimanje 150km lokalnih puteva na teritoriji opštine Arilje. Celokupan rezultat snimanja ubacen je u webGIS bazu podataka koje je formirana u okviru projekta.

Na osnovu sprovedenog snimanja izveden je podatak o parcelama koje se preklapaju sa putem ili su u zoni uticaja lokalnog puta, a bitne su radi upisa javne svojine i uređivanja katastarskih odnosa.

Projekat “Upravljanje javnom svojinom – u cilju uvećanja prihoda, odgovornosti i transparentnosti javne uprave i unapređenja ekonomskih uslova i poslovnom okruženju“ sprovodi se u okviru Exchange 5 programa koji finansira Evropska Unija iz alokacije za IPA 2014, a sprovodi MDULS u saradnji sa Ministarstvom finansija – Sektorom za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (ugovornim telom) i SKGO kao implementacionim partnerom.