Skip links

EXCHANGE 5

Upravljanje javnom svojinom – u cilju uvećanja prihoda, odgovornosti i transparentnosti javne uprave i unapređenja ekonomskih uslova i poslovnom okruženju

Vrednost projekta

251.029,90 EUR

Iznos EU granta

181.403,32 EUR

Period realizacije

decembar 2018 – decembar 2020

Projekat se realizuje u okviru Programa Exchange 5, koji finansira Evropska unija iz alokacije za IPA 2014, a sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) kao implementacionim partnerom. Telo za ugovaranje svih projekata grant šeme je Ministarstvo finansija, odnosno Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU)

Opšti  cilj  projekta: Poboljšana odgovornost, uspešnost, efikasnost, finansijski učinak, prihodi i transparentnost/otvorenost  lokalne uprave kroz poboljšano upravljanje javnom imovinom

Specifični cilj broj 1:U potpunosti uspostavljena funkcija upravljanja imovinom u 4 lokalne samouprave   i razvijeni institucionalni kapaciteti za uspešno, efikasno, odgovorno i transparentno upravljanje imovinom

Specifični cilj broj 2: Primenjeni mehanizmi i instrumenti upravljanja imovinom doprinose ekonomskom razvoju i pružanju usluga građanima i preduzećima

Rezultat 1:Poboljšani institucionalni kapaciteti i organizaciona struktura za upravljanje imovinom u opštinskim upravama

Rezultat 2:Poboljšani tehnički i profesionalni kapaciteti opštinskog osoblja za upravljanje imovinom

Rezultat 3:Identifikovani podaci o imovini koji nedostaju, podaci prikupljeni, analizirani, provereni i uneti u centralnu bazu podataka RPD-a

Rezultat 4: Poboljšano korišćenje informacionih tehnologija u upravljanju imovinom i unapređenje opštinskog GIS-a

Rezultat 5:Iskorišćena i promovisana iskustva u upravljanju nekretninama; promovisan projekat

Ciljne grupe:

Opštinsko rukovodstvo u opštinama Arilje, Lučani, Požega i Kosjerić,

Opštinske uprave u opštinama Arilje, Lučani, Požega i Kosjerić ,

Javna komunalna preduzeća u opštinama Arilje, Lučani, Požega i Kosjerić,

Republička direkcija za imovinu,

Republička geodetski zavod (Službe za katastar nepokretnosti u opštinama Arilje, Lučani, Požega i Kosjerić),

ostale lokalne javne institucije (biblioteke, centri kulture, sportski centri, škole, domovi zdravlja, vrtići) u opštinamaArilje, Lučani, Požega i Kosjerić ,

Krajnji korisnici:

građani u opštinama Arilje, Lučani, Požega i Kosjerić

potencijalni investitori i preduzetnici

A1.1 Revizija opštinskih odluka o organizaciji opštinskih uprava i odluka o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Arilju, Kosjeriću, Lučanima i Požegi;

A1.2 Izrada odluke o korišćenju, održavanju i upravljanju imovinom lokalnih samouprava

A1. 3 Revizija osnivačkih akata o JKP i uključivanje elemenata vezanih za vrednost imovine i upravljanje imovinom

A1.4 Razrada opštinskih odluka o redovnom ažuriranju podataka o vrednosti imovine

A1.5 Izrada opštinske odluke o uspostavljanju, upravljanju, ažuriranju i pristupu podacima o javnoj imovini

A2.1 Organizovati i realizovati obuku o upravljanju imovinom

A2.2 Organizovati i realizovati obuku o proceni vrednosti imovine

A2.3 Organizovati i realizovati obuku o korišćenju informacionih tehnologija u upravljanju nekretninama

A2.4 Obezbeđivanje spoljne tehničke podrške, mentorstva i podučavanja opštinskim jedinicama odgovornim za upravljanje imovinom

A2.5 Razmena iskustava (6 koordinacionih sastanaka)

A3.1 Definisanje stanja u vezi popisa i registracije imovine i identifikacija mape puta za prikupljanje podataka i dokumentacije koji nedostaju

A3.2 Prikupljanje, analiziranje i provera podataka o imovini koju koriste lokalne samouprave

A3.3 Prikupljanje, analiza i provera podataka o imovini koju koriste javna komunalna preduzeća sa fokusom na sistem kanalizacije

A3.4 Prikupljanje, analiza i provera podataka o lokalnim putevima i javnim površinama kojima upravljaju lokalne samouprave

A3.5 Pribavljanje tehničke dokumentacije za legalizaciju objekata koji su identifikovani kao vlasništvo lokalnih samouprava.

A3.6 Procena vrednosti imovine definisane kao prioritet i unošenje podataka u finansijske izveštaje

A3.7 Ažuriranje podataka o imovini partnerskih opština u centralnoj bazi podataka kojom upravlja RDI i popunjavanje obrazaca za registraciju imovine

A4.1 Dobijanje potrebnih podataka i uspostavljanje digitalne mape imovine

A4.2 Dobijanje GPS alata i softvera za prikupljanje podataka na terenu o imovini

A4.3 Uspostavljanje web baze podataka GIS-a sa vlasništvom i povezivanje postojeće baze podataka sa GIS alatima

A5.1 Izrada brošure

A5.2 Organizacija dve konferencije u cilju promocije

A5.3 Izrada, štampanje i distribucija materijala za promociju projekta (pamfleti, promotivni kompleti,  baneri)

A5.4 Promocija projekta na internetu i u lokalnim medijima