Skip links

Prikupljanje geoprostornih podataka na terenu u završnoj fazi

U okviru projekta „Upravljanje javnom svojinom – u cilju uvećanja prihoda, odgovornosti i transparentnosti javne uprave i unapređenja ekonomskih uslova i poslovnom okruženju“ koji se sprovodi u okviru Exchange 5 programa pri kraju je sprovođenje aktivnosti vezanih za prikupljanje geoprostornih podataka na terenu o nepokretnostima u javnoj svojini.

Prikupljanje podataka o nepokretnostima u javnoj svojini vršeno je na terenu uz pomoć mobilne GIS aplikacije. Prikupljeni podaci su direktno ubaceni u centralnu GIS bazu podataka. Sa danom 28.09.2020. godine prikupljeni su sledeći podaci na terenu:

Naziv sloja Broj prikupljenih objekata
Putevi 51
Čvorovi 65
Tačke 1
Osovine 0
Objekti vodovoda- tačke 252
Objekti vodovoda- površine 25
Vodovi vodovoda 12177
Objekti kanalizacije- tačke 2620
Vodovi kanalizacije 0
Objekti kanalizacije-površine 1
Saobraćajni znaci 1496
Svetlosna signalizacija 1
Ostala horizontalna-oznake 7
Horizontalna uzdužna 0
Horizontalna poprečna 0
Javni objekti – tačke 43
Javni objekti – poligoni 38
Objekti mesne zajednice 220
Reflektori 35
Stubovi javne rasvete 3515
Razvodni ormani 0
NN vodovi 1
Groblje 787
Grobna mesta 1
Staze 12
Objekti na groblju 18
Objekti pogrebnih usluga-tačke 55
Objekti pogrebnih usluga 29
Grobne parcele 8
Oštećeni objekti 7
Blokade puteva 2
Poplavljeno zemljiste 11

Projekat “Upravljanje javnom svojinom – u cilju uvećanja prihoda, odgovornosti i transparentnosti javne uprave i unapređenja ekonomskih uslova i poslovnom okruženju“ sprovodi se u okviru Exchange 5 programa koji finansira Evropska Unija iz alokacije za IPA 2014, a sprovodi MDULS u saradnji sa Ministarstvom finansija – Sektorom za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (ugovornim telom) i SKGO kao implementacionim partnerom.