Skip links

Počelo prikupljanje geoprostornih podataka o javnoj svojini

U okviru projekta „Upravljanje javnom svojinom – u cilju uvećanja prihoda, odgovornosti i transparentnosti javne uprave i unapređenja ekonomskih uslova i poslovnom okruženju“ koji se sprovodi u okviru Exchange 5 programa nakon održane obuke za rad u GDi Field Tools i GDi Ensemble Smart Portal mobilnim i web GIS aplikacijama počelo se sa prikupljanjem podataka o javnoj svojini u opštinama Arilje, Lučani, Požega i Kosjerić. 

Trenutno je 9 lica angažovano na prikupljanju podataka koja su počela sa radom 02. marta,0 a u narednom periodu biće raspisan dodatni konkurs za angažovanje još 7 lica jer je projektom planirano angažovanje ukupno 16 lica tj. po 4 lica u svakoj partnerskoj opštini.

Prikupljanje podataka se vrši uz pomoć tablet uređaja koji su nabavljeni kroz Projekat a na koje su instalirane odgovarajuće aplikacije. U planu je da se tokom naredna 3 meseca prikupi što više geoprostornih podataka o javnoj svojini kao što su: objekti lokalnih samouprava, objekti mesnih zajednica, saobraćajna signalizaciji, vodovodna i kanalizaciona mreža itd.

Projekat „Upravljanje javnom svojinom – u cilju uvećanja prihoda, odgovornosti i transparentnosti javne uprave i unapređenja ekonomskih uslova i poslovnom okruženju“ finansira Evropska Unija iz alokacije za IPA 2014, a sprovodi MDULS u saradnji sa Ministarstvom finansija – Sektorom za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (ugovornim telom) i SKGO kao implementacionim partnerom.