Skip links

Obuka za članove projektnog tima

U cilju pripreme projektnih timova za sprovođenje projekata koji se finansiraju u okviru grant šeme Programa Exchange 5, održane su dvodnevna radionice u Beogradu.

Imajući u vidu da se u okviru Grant šeme Programa Exchange 5 realizuje 18 projekata, radionica je organizovana u dva termina (29-30. januara 2019. godine i 31. januara-01. februara 2019. godine) pri čemu su na obe radionice bili prisutni projektni timovi ispred 9 projekata.

Dvodnevoj radionici ispred projekta „Upravljanje javnom svojinom – u cilju uvećanja prihoda, odgovornosti i transparentnosti javne uprave i unapređenja ekonomskih uslova i poslovnom okruženju“ prisustvovali su Ivan Milinković, menadžer projekta, i Srboljub Matović, asistent za finanisje i javne nabavke.

Organizacija radionice realizovana je u saradnji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave (MDULS), sa Ministarstvom finansija, Sektorom za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU (Telo za ugovaranje) i sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO).

Tokom radionice članovi projektnih timova su upoznati sa pravilima i procedurama implementacije projekata (finansijsko upravljanje projektom, izveštavaenj, izmene ugovora o donaciji, nabavke po PRAG pravilima, promocija projekata u skaldu sa EU pravilima…).

Ujedno tokom obuke za svaki projekat započeta je izrada predloga plana nabavki kao i plana vidljivosti koje će svaki projektni tim u narednom periodu morati da pripremi i dostavi MDULS odnosno Telu za ugovaranje.

Takođe, tokom radionice predstavnici projektnih timova imali su priliku da sa nadležnim kolegama iz tima Programa Exchange 5 i ekspertima angažovanim za monitoring (praćenje) projekata, u individualnim konsultacijama prođu kroz sam projekat i razmotre potencijalne ključne tačke i eventualne izazove koji mogu nastupiti tokom realizacije.