Skip links

Prikupljanje geoprostornih podataka na terenu nastavljeno

U okviru projekta “Upravljanje javnom svojinom – u cilju uvećanja prihoda, odgovornosti i transparentnosti javne uprave i unapređenja ekonomskih uslova i poslovnom okruženju“ koji se sprovodi u okviru Exchange 5 nastavljeno je sprovodjenje aktivnosti vezanih za prikupljanje geoprostornih podataka o javnoj svojini. 

Nakon ukidanja vanrednog stanja na nivou Republike Srbije i sagledavanja lokalne situacije u vezi epidemije izazvane covid-19 virusom, projektni tim je procenio da se od 01. juna može nesmetano nastaviti sa prikupljanjem geoprostornih podataka uz poštovanje svih preporuka i mera u cilju smanjivanja rizika za dobijanje covid-19 virusa. 

Pored ranije angažovanih 9 lica u medjuvremenu je sproveden konkurs za angažovanje još 7 lica pri čemu je izbor pomenutih 7 lica u toku. Očekuje se da će tokom druge polovine juna biti angažovano i novoizabranih 7 lica koja će krenula sa aktivnim prikupljanjem podataka o javnoj svojini u partnerskim opštinama. 

Projekat „Upravljanje javnom svojinom – u cilju uvećanja prihoda, odgovornosti i transparentnosti javne uprave i unapređenja ekonomskih uslova i poslovnom okruženju“ sprovodi se u okviru Exchange 5 programa koji finansira Evropska Unija iz alokacije za IPA 2014, a sprovodi MDULS u saradnji sa Ministarstvom finansija – Sektorom za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (ugovornim telom) i SKGO kao implementacionim partnerom.