Skip links

EXCHANGE 5 PROGRAMME

NAZIV PROJEKTA: Program EXCHANGE 5

DONATOR: Evropska unija kroz sredstva iz IPA 2014

VREDNOST PROJEKTA: 4.45 miliona evra

KORISNIK: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvo finansija

PARTNERI: Stalna konferencija gradova i opština

CILJ PROJEKTA: Bolje upravljanje javnom svojinom i bolje planiranje i programsko budžetiranje na lokalnom nivou.

PERIOD REALIZACIJE: april 2017. – april 2020.

Aktivnosti su podeljene u dve komponente:

Komponenta 1: Podrška za oblast upravljanja imovinom

U okviru prve komponente Programa EXCHANGE 5, biće podržana implementacija grant šeme usmerene na unapređenje upravljanja imovinom u gradovima i opštinama Srbije.

Pored projektnih donacija kroz grant šemu, u okviru Programa planirana je i podrška za unapređenje opštinskih usluga u upravljanju imovinom za najmanje 20 gradova i opština koje pripadaju kategoriji nerazvijenih.

Komponenta 2: Podrška za planiranje i programsko budžetiranje na lokalu

U okviru druge komponente Programa, gradovi i opštine će biti podržani u pravilnoj i sveobuhvatnoj primeni programskog budžetiranja kao važnog procesa šire reforme upravljanja javnim finansijama koja stavlja naglasak na utvrđivanje prioriteta i optimizaciju potrošnje u cilju podsticanja privrednog rasta i efikasnog pružanja kvalitetnih usluga javne uprave.