Skip links

Održana obuka za dodatno angažovana lica za prikupljanje geoprostornih podataka

U okviru projekta „Upravljanje javnom svojinom – u cilju uvećanja prihoda, odgovornosti i transparentnosti javne uprave i unapređenja ekonomskih uslova i poslovnom okruženju“ koji se sprovodi u okviru Exchange 5 programa održana je obuka za dodatno angažovana lica za rad u GDi Field Tools i GDi Ensemble Smart Portal mobilnim i web GIS aplikacijama.

Projektom je planirano angažovanje ukupno 16 lica za prikupljanje geoprostornih podataka na terenu, i tokom jeseni 2019. godine sprovedena su dva konkursa za izbor lica za prikupljanje geoprostornih podataka u okviru kojih je odabrano ukupno 16 lica tj. po 4 lica u svakoj partnerskoj opštini. Medjutim, jedan deo odabranih lica u medjuvremenu je odustao od podnetih prijava na konkurs ili su pronašli drugo radno angažovanje tako da je u martu 2020. godine samo 9 lica započelo proces prikupljanja geoprostornih podataka.  

Imajući to u vidu Opština Arilje je raspisala tokom marta 2020. godine dodatni javni konkurs u okviru koga je odabrano dodatnih 7 lica za prikupljanje geoprostornih podataka o nepokretnostima u javnoj svojini. 

Obuka je usled propisanih mera za zaštitu tokom epidemije COVID-19 virusa održana u svakoj opštini pojedinačno za polaznike te opštine: u opštini Kosjerić 26.06.2020. godine, u opštini Požega 29.06.2020. godine i u opštini Lučani 30.06.2020. godine.

Polaznici obuke upoznati su sa radom u GDi Field Tools i GDi Ensemble Smart Portal aplikaciji. Polaznici su imali priliku da vide kako se vrši unos podataka u sve raspoložive slojeve, izmena atributa i geometrije ranije unetih podataka, dodavanje novih fotografija, brisanje postojećih fotografija, brisanje podataka, lociranje, identifikacija, pretraga podataka. Prikazan je i način pripreme za prelazak u offline režim Field Tools aplikacije, rad u offline režimu, a potom i sinhronizacija prilikom povratka u online režim rada. Nakon prikazivanja rada GDi Field Tools aplikacije, prikazani su dodavanje novih, izmena postojećih i brisanje podataka u web GIS aplikaciji, kao i pretraga, identifikacija, prostorna selekcija, merenje, crtanje, itd. Na kraju obuke, polaznici su isprobali rad u aplikaciji u kancelariji u online režimu kao i na otvorenom prostoru u offline režimu.

Projekat „Upravljanje javnom svojinom – u cilju uvećanja prihoda, odgovornosti i transparentnosti javne uprave i unapređenja ekonomskih uslova i poslovnom okruženju“ finansira Evropska Unija iz alokacije za IPA 2014, a sprovodi MDULS u saradnji sa Ministarstvom finansija – Sektorom za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (ugovornim telom) i SKGO kao implementacionim partnerom.