Skip links

Monitoring tim u poseti projektnom timu

U prostorijama Opštine Arilje dana 12. prila 2019. godine održan je sastanak projektnog u okviru projekta „Upravljanje javnom svojinom – u cilju uvećanja prihoda, odgovornosti i transparentnosti javne uprave i unapređenja ekonomskih uslova i poslovnom okruženju“ i monitoring tima.

Projeka finansira Evropska unija u okviru programa Exchange 5, iz alokacije za IPA 2014, a sprovodi MDULS u saradnji sa Ministarstvom finansija – Sektorom za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (ugovornim telom) i SKGO kao implementacionim partnerom.

SKGO kao implementacioni partner angažovala je eksperte za direktnu podrsku u implementaciji projekata finansiranih u okviru Exchange 5 grant seme koji ujedno sprovode monitoring projekata u okviru programa Exchange 5.

Tokom sastanka sagledana je dosadašnja realizacija projektih aktivnosti u odnosu na akcioni plan koji čini sastavni deo aplikacionog formulara i u odnosu na plan nabavki koji je usvojen od strane projektnog tima a odobren od strane donatora. Ujedno, predstavnici monitoring tima pogledali su način arhiviranja projektne dokumentacije kao i dokumentaciju koja se odnosi na realizovane javne nabavke. Tokom sastanka analiziran je i plan sprovođenja projektnih aktivnosti u narednom periodu, a ujedno projektni tim je dobio određene savete i uputstva za što uspešniju realizaciju projekta.