Skip links

Monitoring tim u drugoj poseti projektnom timu

Monitoring tim programa Exchange 5 posetio je po treći put projektni tim u okviru projekta „Upravljanje javnom svojinom – u cilju uvećanja prihoda, odgovornosti i transparentnosti javne uprave i unapređenja ekonomskih uslova i poslovnom okruženju“. Sastanak je održan 11. oktobra 2019. godine u prostorijama opštine Požega.

Projekat se sprovodi u okviru programa Exchange 5 koji finansira Evropska unija iz alokacije za IPA 2014, a sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Ministarstvom finansija – Sektorom za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (ugovornim telom) i SKGO kao implementacionim partnerom.

Monitoring tim čine eksperte za direktnu podrsku u implementaciji projekata i terenske posete projetknim timovima su samo jedan od vidova podrške koje projektni timovi dobijaju u cilju što uspešnije realizacije projekata.

Tokom sastanka sagledana je dosadašnja realizacija projektih aktivnosti i stepen realizacije aktivnosti u odnosu na akcioni plan koji čini sastavni deo aplikacionog formulara. Takođe, analiziran je i stepen implementacije javnih nabavki u odnosu na plan nabavki koji je usvojen od strane projektnog tima a odobren od strane donatora.  Ujedno monitoring tim je pregledao dokumentaciju koja se odnosi na realizovane javne nabavke.

Tokom sastanka analiziran je i plan sprovođenja projektnih aktivnosti u narednom periodu, a imajući u vidu da postoji kašnjenje u realizaciji pojedinih aktivnosti dogovoreno je da se u što kraćem periodu proceni potreba za pripremom i podnošenjem zahteva za produženje vremena realizacije projekta za 3 meseca. Ujedno tokom sastanka se razgovaralo i o neutrošenim sredstvima na pojedinim budžetskim linijama (koja su nastala nakon sprovođenja javnih nabavki i zaključenja ugovora) i eventualnoj realokaciji na druge budžetske linije.